PROIECT MaST

Denumirea unitatii scolare: Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu
Tema proiectului: “Nimic nu se pierde, totul se foloseste”
Perioada desfasurare proiect: decembrie 2012-aprilie 2013
Grup tinta
a) Cadre didactice
 1. a. CIRLIG MARIAN – director scoala, professor TIC
 2. b. TUTU MARIAN – profesor fizica-chimie
 3. c. BARBU IOANA – profesor bilogie
 4. d. LUCA DORINA – profesor documentarist
b) Elevi
 1. a. TOPALA ANDREI – clasa a VII a A
 2. b. GAGELEA CATALINA – clasa a VII a A
 3. c. ANDREAS AMALIA BIANCA – clasa a VII a A
 4. d. CANTACUZ ILEANA – clasa a VII a A
 5. e. IVAN ANDREEA – clasa a VII a B
 6. f. IVAN ADRIANA – clasa a VII a A
 7. g. MODAN FLAVIUS – clasa a VI a A
 8. h. BORDEI ALEXANDRA – clasa a VI a A
 9. i. BLEGU FLORINA – clasa a VI a A
 10. j. TUDORAN CRISTINA – clasa a VI a A
 11. k. LEFEGIU CARLA RALUCA – clasa a VI a A
 12. l. BOGATU THEODORA – clasa a VI a A
 13. m. TOPALA NICOLETA – clasa a VI a A

Scopul proiectului: Pregatirea elevilor pentru integrarea cu success in activitatea de liceu si in perspectiva, in viata sociala, prin formarea si dezvoltarea competentelor cheie in domeniul matematicii, stiintelor si tehnologiei

Obiective
 1. 1. Formarea capacitatilor de prelucrare a unor resurse bibliografice in scopul realizarii unui material pe o tema data;
 2. 2. Folosirea mijloacelor TIC in activitatea de documentare si realizare a unor produse (tiparite, in format digital sau materiale);
 3. 3. Asigurarea caracterului practic-aplicativ al cunostintelor dobandite in cadrul ariilor curricular de stiinte si tehnologii;
 4. 4. Identificarea si punerea in practica a unor modalitati de reciclare a unor deseuri din mase plastice si aluminiu;
 5. 5. Identificarea unor zone cu potential de poluare cu mase plastic si doze de aluminiu in zona in care traiesc;
 6. 6. Colectarea de pet-uri si doze de aluminiu.

Descriere

Proiectul isi propune ca tema colectarea si reciclarea unor materiale refolosibile din mediul apropiat elevilor si pe baza experientei de viata, a continuturilor dobandite la orele de curs si prin studio individual si in echipa, sa realizeze diferite produse in format electronic, tiparit si din materiale refolosibile.

Activitatile initiale ale proiectului si-au propus:
-prezentarea proiectului;
-realizarea echipelor;
-initierea in folosirea unor softuri necesare in realizarea unor produse ale proiectului (Word, PowerPoint, Excel, WindowsMovieMaker, site wiki);
-initierea in folosirea mijloacelor TIC (camera foto-video);
-editarea foto-video folosind editorul Windows Movie Maker;
-initiere in selectarea si prelucrarea materialelor bibliografice;
-stabilirea experimentelor ce vor fi realizate;

Dupa o perioada de doua saptamani de instruire, se trece la realizarea in echipa si individual a produselor finale ale proiectului.
Pe baza resurselor bibilografice, elevii vor realize referate si prezentari despre reciclare, poluare, mase plastic si despre aluminiu.
Etapa urmatoare consta in realizarea unor experimente cu mase plastic si aluminiu, completant fise de experiment, in activitati frontale cordonate de domanul professor Tutu Marian.
Unele dintre produsele finale ale proiectuli vor fi constituite din diferite produse realizare din mase plastic si doze de aluminiu reciclabile. Acestea vor fi expuse intr-o expozitie in scoala dar si se va incerca ulterior valorificarea lor.
In perioada 29 ianuarie-1 mai 2013 va avea loc o actiune de colectare de pet-uri din mase plastic si doze de aluminiu. Sunt numiti 2 coordonatori din grupul tinta, care vor monitoriza si nota saptamanal cantitatile aduse de fiecare clasa. Popularizarea activitatii va avea loc pe site-ul proiectului cat si prin afisare in clase. Intreaga cantitate va fi valorificata iar sumele incasate vor fi distribuite fiecarei clase in functie de cantitate adusa.
Intreaga activitate va fi redata in revista proiectului care va fi finalizata la sfarsitul lunii aprilie.
Celebrarea finalizarii proiectului va avea loc in cadru festiv intr-o activitate in scoala in care vor fi invitati parintii, membri ai autoritatilor locale si elevii din scoala.
Prezentarea proiectului la I.S.J. Calarasi va fi realizata de catre o echipa formata dintr-un cadru didactic si doi elevi din grupul tinta.

PROGRAM ACTIVITATI

Nr. crt.
Activitatea
Perioada
Responsabil
Loc desfasurare
Produse asteptate
1
Stabilirea grupului tinta cadre did.
nov 2012
director
cancelarie
-
2
Stabilirea grupului tinta elevi
dec 2012
director
cancelarie

3
Aprobarea constituirii Atelierului de Inovatie si Creativitate si emiterea deciziei de catre director
dec 2012
director, CA
birou director
decizie constituire atelier
4
Inscrierea la facilitare – ISJ Calarasi
dec 2012
director
Birou director
cerere inscriere
5
Intalnirea cu facilitatorul
dec 2012
facilitator
CDI
raport facilitare
6
Prezentarea proiectului catre grupul tinta
20 ian 13
director
CDI
proiectul, prezentari
7
Realizarea regulamentului de organizare si functionare a AIC
21 ian 13
Luca Dorina
CDI
ROF
8
Instruire folosire Microsoft Word
22 ian 13
Cirlig MArian
AEL
referate
9
Instruire folosire Power Point
23 ian 13
Cirlig Marian
AEL
prezentari
10
Instruire folosire site wiki (inregistrare pe site, upload material, postarea de informatii)
30 ian 13
Cirlig Marian
AEL
site-ul proiectului
11
Instruire selectare si prelucrare resurse bibliografice
31 ian 13
Luca Dorina
CDI
materiale realizate
12
Instruire operatori-editori foto-video
31 ian 13
Cirlig Marian
CDI
fimulete
13
Popularizare proiect in scoala
31 ian 13
Luca Dorina
Barbu Ioana
Site scoala
Panou afisaj
site proiect, panou afisaj
14
Popularizarea si declansarea activitatii de colectare pet-uri si doze
29I-39IV
2013
Lefegiu Carla
Cantacuz Ileana
salile de clasa
cantitate de peturi si doze
15
Realizarea referatelor si prezentarilor pe temele date
Pana la 8 feb 2013
Lider echipa 1 si 2
CDI, AeL, acasa
referate, prezentari
16
Experimente pe teme date
Pana la 20 feb 2013
Tutu Marin
CDI
Fisa experiment
17
Realizarea produselor din mase plastice si doze
Pana la 20 martie 2013
Luca Dorina
Barbu Ioana
CDI
produsele realizate, fisa tehnologica
18
Realizarea revistei proiectului
Pana la 15 aprilie 2013
Cirlig Marian
Topala A
Modan F
AeL, CDI
revista proiectului
19
Foto-video activitati proiect; realizare montaje Movie Maker
Perm.
Blegu, Topala
AeL, CDI, acasa
Foto, clipuri


20
Completare jurnal proiect
periodic
tot grupul tinta (elevi, profesori)
blog proiect
Jurnal proiect
21
Intretinere site proiect
zilnic
Cirlig M
Luca D
Topala A
Modan F
Bordei A
site proiect
Site wiki
22
Celebrarea finalizarii proiectului
Expozitie cu produsele finale ale proiectului
2 mai 2013
Cirlig M
Luca D
CDI
foto/video
prezentare finala proiect (ppt)
23
Valorificarea pet-urilor si dozelor colectate; impartirea resurselor dinanciare pe fiecare clasa in functie de cantitatea colectata
mai
Luca D
Cirlig M
Centru colectare
factura
23
Prezentarea proiectului la I.S.J. Calarasi
mai
Cirlig M
Luca D
2 elevi din grup tina
ISJ Calarasi
Prezentarea proiectului
Produsele finale
RESURSE FOLOSITE

-financiare – 400 lei – achizitionare vopsele (spray), lac, motorase, apart de lipit, hartie A4 (1 top)
-substante chimice necesare desfasurarii experimentelor (cabinet stiinte)
-vase si instrumente specific desfasuraruu experimentelor
-camera foto-video, videoproiector, calculator, imprimanta A4 si A3
-licente soft Office 2003 (word, power point, publisher)
-Windows Movie Maker 2.6


REGULAMNET DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ATELIER DE INOVATIE SI CREATIEArt.1 Prezentul regulament stabileşte regulile în baza cărora se va desfăşura activitatea Atelierului de Inovare si Creativitate din Şcoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu, atribuţiile persoanelor implicate (cadre didactice, elevi), precum şi programul AIC.
Art.2 AIC se înfiinţează cu scopul de a forma şi dezvolta competenţe ştiinţifice şi tehnice ale elevilor prin intermediul proiectelor interdisciplinare create de elevi şi cadre didactice in ariile curriculare stiinte si tehnologii
Art.3 Activitatea AIC este coordonată de directorul institutiei de invatamant. : prof. Cirlig Marian
Art.4AIC din Şcoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu este format din grupul de lucru cu următoarea componenţă:
Cadre didactice
Cirlig Marian – director, professor T.I.C.
Luca Dorina – coordinator proiecte si programme / profesor documentarist
Barbu Ioana - profesor biologie
Tutu Marin- profesor fizica – chimie
Elevi
Modan Flavius-elev clasa a VI a A
Bordei Alexandra – elev clasa a VI a A
Tudoran Cristina- elev clasa a VI a A
Blegu Florina – elev clasa a VI a A
Lefegiu Carla Raluca- elev clasa a VI a A
Bogatu Theodora – elev clasa a VI a A
Topala Nicoleta – elev clasa a VI a B
Topala Andrei – elev clasa a VII a A
Andreas Bianca Amalia – elev clasa a VII a A
Gagelea Catalina – elev clasa a VII a A
Cantacuz Ileana – elev clasa a VII a A
Ivan Adriana- elev clasa a VII a A
Ivan Andreea – elev clasa a VII a B
Art.5 Grupul de lucru al AIC gestionează în bune condiţii întreaga activitate de organizare şi funcţionare pe toată perioada proiectului.
Art.6(1)Membrii AIC se întâlnesc conform programului de activitati al proiectului si calendarului stabilit de comun accord la AeL si/sau CDI.
(2) Programul intalnirilor nu se poate desfasura in timpul programului ciclului gimnazial (1230-1800); activitatile vor avea loc in intervalul orar 930-1230.
Art.7 Membrii grupului de lucru al AIC au următoarele îndatoriri:- să cunoască şi să respecte prezentul regulament;- să acţioneze conform scopului Atelierului de Inovare şi Creativitate- să participe cu regularitate la întrunirile stabilite
- să respecte regulile de sănătate şi securitate în muncă şi PSI
- să se respecte reciproc şi să colaboreze în cadrul grupului
- sa nu realizeze experimente chimice sau fizice decat in prezenta si sub indrumarea unui cadru didactic din grupul tinta cu atributii in acest sens ;
- sa nu istaleze aplicatii pe calculatoarele pe care lucreaza ;
Art.8 Absenta nemotivata de la cel mult 3 activitati ale proiectului duce la eliminarea din grupul tinta a elevului sau cadrului didactic.
Art.9 Activităţile AIC constau din:- activităţi de facilitare în prezenţa facilitatorului- activităţi ştiinţifice interdisciplinare (documentare, experimente/lucrări practice)- activităţi dedicate întocmirii documentaţiei specifice proiectului- activitati de colectare materiale reciclabileArt.10 Planificarea activităţilor AIC este prezentată în Proiectul MsST al scoliiArt.11 Pe baza activităţilor desfăşurate, grupul de lucru al AIC întocmeşte portofoliul proiectului interdisciplinar MaST ce va conţine:- Decizia de funcţionare a Atelierului de Inovare şi Creativitate MaST- Descrierea proiectului : scop, obiective, activităţi, grupuri ţintă, rezultate, monitorizare, bibliografie studiată etc.- Documente justificative: regulament de funcţionare, planificări, jurnal de proiect, rapoarte etc.- Produse (intermediare şi finale): fişe de lucru/fişe rezultate experiment/ foi de calcul/ machete/ panoplii/planşe/obiecte, publicaţii, postări website, CD/DVD fotografii filme etc.- Prezentarea şi promovarea activităţii: prezentare PowerPoint, publicare de articole în ziare/ reviste, expoziţii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, emisiuni televizate etc
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de admnistraţie al Şcolii Gimnaziale Dimitrie Ion Ghica Radovanu

Avizat,

(nume şi prenume director, semnătura, ştampila unităţii)

Profesor: Marian Cirlig